Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll

The-Stars-and-The-Shadows-of-Pitch900x600w

 

Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll

 

Tu hwnt i'r Gwagle a'r Môr Siglo,
roedd Y Gornel Gudd ar fin deffro.
 
Gwenodd sêr ar yr olygfa,
sef Gloyw, Llon, Chwim A Sol-Ffa.
 
Dychmygwch linc sy'n caniatáu
i chi wylio'r wlad drwy'r cymylau.
 
Sbïwch drwy'r Cysgodion Tywyll,
heibio'r Gwagle a'i greaduriaid erchyll.
 
Clywch seiniau newydd ac yna, efallai,
dawnsiwch gyda choeden driciau.
 
Daw posau drwy'r cysgodion bob dydd
tuag at Y Gornel Gudd.
 
Y Seren Sol-Ffa sy'n tiwnio'r safle
ac yn ei swyno ar bob cyfle.
Mae'n gyfrifol am fiwsig, a thiwnio yn glir
trydar yr adar ar hyd y tir.
 
Ymuna gantorion y coed â'r miwsig
efo brogaod a'u crawcian rhythmig.
Daw sŵn chwibanu, clecian a bandiau
drwy'r awelon a'u harmonïau.
 
Mae'r Seren Chwim yn gofalu am ynni,
prysurdeb, gemau a choed yn crynu.
Adiwch bŵer, egni, llanw a throi
a blodau'n mwynhau yr haul wth gam-droi.
 
Mae'r Seren Loyw'n goleuo corneli
gan liwio pob enfys a gemau ffansi.
Bydd harddwch o bob math yn fflachio,
gyda llygaid, y môr a'r gwlith yn sgleinio.
 
Mae'r Seren Lon yn delio a sbri,
pranciau Digri Pwt a dwli -
dryswch, posau, y Brenin Gem
a thrwyn Madam Conc yn hedfan uwchben.
No comments yet.

Leave a Reply