Y Sbridion/ The Flitlits/ Erthyglau, Mehefin 2017

Diolch i ‘Moms With Apps Daily News’, ‘The Educational Apps Daily News’ ac i’r ‘SanDiego CUE’ am gynnwys erthygl am The Flitlits/ Y Sbridion gan addysgwr profiadol, JoBooth fel y gwelir yma: https://playful-living.com/?p=1185

Mae Jo Booth OTR / L wedi bod yn Therapydd Galwedigaethol ers dros 35 mlynedd, ac ar hyn o bryd yn ymarferydd yn EasterSeals o SEPA, Montgomery County Division/UD, yn canolbwyntio yn bennaf ar Ymyrraeth Gynnar. Mae’n ysgol APS (Ysgol Preifat Cymeradwy) /gosodiad sy’n seiliedig ar allgymorth cartref. Yn ogystal, mae hi’n gweithio’n rhan-amser ar gyfer Lipa Learning, yn helpu i olygu ac ysgrifennu cwricwla ac yn ysgrifennu adolygiadau ar gyfer nifer o wefannau gan gynnwys Bluebee Pals a Teachers With Apps. Dywed Jo ei bod hi’n ddiolchgar am bob dydd ei bod yn gallu chwarae a dysgu gan eraill.

Mae Developmental Play and Learning yn ymroddedig i gynorthwyo rhieni, athrawon, a chlinigwyr i gael y mwyaf allan o aps, teganau, gemau a thrwy ddysgu chwareus. Dywed Jo bod: chwarae yn alwedigaeth sy’n rhychwantu oes unigolyn yn agwedd bwysig ar yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn ddynol. Trwy gyfrwng chwarae mae dysgu a darganfod yn digwydd. Wrth chwarae, rydym yn darganfod personas newydd ac yn ymarfer sgiliau bywyd, sy’n mireinio pwy ydym ni yn y byd. Wrth i ni ennill profiad, mae chwarae yn leoliad i ddysgu sgiliau. Felly gwisgwch het newydd, adeiladwch rhywbeth a dysgwch sut i gyfleu eich bwriad. DYNA sy’n ein gwneud yn ddynol – i fod ar gyrion darganfyddiadau newydd bob dydd.

 

 
 

 

No comments yet.

Leave a Reply