Y Sbridion/ Aps/ Cysylltiau i’r Aps /App Store/ iTunes

 
 
Mae’n bleser cyhoeddi 3 o aps iOS o gyfres Y Sbridion ar gyfer yr iPad sydd yn dilyn 3 mlynedd o waith dwys gan y Tîm Sbri.

Diolch i Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru am bob cefnogaeth.

Gweler y dolenni i’r aps yn: App Store/ iTunes, fel a ganlyn o fewn pecyn ‘dwyietihog Y Sbridion/The Flitlits.

Bwndel o ddau o apiau a thrydedd ap unigol ar iTunes: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/y-sbridion/id989369721?mt=8

MIRI YN Y FFAIR/ THE FUNNY FAIR:  https://itunes.apple.com/gb/app/the-funny-fair/id815547838?mt=8

A FERRY TO AIRY/ YR YNYS AER: https://itunes.apple.com/gb/app/a-ferry-to-airy/id798598364?mt=8

A SHINE SHOW SHOCK/ Y SIOE SGLEIN: https://itunes.apple.com/gb/app/a-shine-show-shock/id811207311?mt=

Mae’r Sbridion yn gwahodd darllenwyr ifanc i chwerthin wrth iddynt ddysgu. Mae’r aps yn cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg  yr U.D. o’r testun a’r lleisio.

Maent yn dymuno pob mwynhad  i chi wrth ddarllen.