Y Sbridion / Aps Ardystiedig gan Teachers With Apps

Mae’n gyffrous ac yn fraint i ddysgu bod cyfres aps Y Sbridion /The Flitlits ymysg y rhai sydd we eu hardystio gan Teachers With Apps.

Mae rhaglen ardystio Teachers With Apps wedi ei gynllunio i gydnabod a chanmol aps sy’n rhagorol.

Mae’r bathodyn ardystiedig o gymeradwyaeth yn cael ei ddyfarnu dair gwaith y flwyddyn ar gyfer aps addysgol sy’n profi’n rhagorol yn y meysydd canlynol:

  • cynnwys
  • cyflwyniad
  • gweithredu
  • profiad y defnyddiwr yn ei gyfanrwydd

Diolch mawr i Teachers With Apps. Dyma’r adolygiad llawn: http://www.teacherswithapps.com/the-flitlits-by-eiry-thomas-reese/

 

Teachers With Apps Announces Newly Certified Apps

No comments yet.

Leave a Reply