Y Sbridion – Aps Addysgol Cymraeg iOS ar gyfer yr iPad

 

Dyma ddolennau i aps Y Sbridion/ The Flitlits ar iTunes/App Store:

Dolennau/UE:

THE FUNNY FAIR/ MIRI YN Y FFAIR: https://itunes.apple.com/gb/app/the-funny-fair/id815547838?mt=8
A FERRY TO AIRY/ YR YNYS AER: https://itunes.apple.com/gb/app/a-ferry-to-airy/id798598364?mt=8
A SHINE SHOW SHOCK/ Y SIOE SGLEIN: https://itunes.apple.com/gb/app/a-shine-show-shock/id811207311?mt=8
BWNDEL 1: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/y-sbridion/id989369721?mt=8
BWNDEL 2: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/the-flitlits/id977654171?mt=8

 

Dolennau/UD:

THE FUNNY FAIR: https://itunes.apple.com/us/app/the-funny-fair/id815547838?ls=1&mt=8
A FERRY TO AIRY:  https://itunes.apple.com/us/app/a-ferry-to-airy/id798598364?ls=1&mt=8
A SHINE SHOW SHOCK: https://itunes.apple.com/us/app/a-shine-show-shock/id811207311?ls=1&mt=8
BUNDLE: https://itunes.apple.com/us/app-bundle/the-flitlits/id977654171?mt=8

 

 

app1-welsh

 

app2-welsh

 

app3-welsh

 

Mae cyfres Aps iOS addysgol Y SBRIDION yn darparu ffyrdd hwyliog i fwynhau anturiaethau’r cymeriadau yn eu cartref arallfydol.

Mae’r awdur/crëwr cysyniadau, Eiry Rees Thomas, yn cyflwyno’r Sbridion i’r oes ddigidol drwy gefnogaeth Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynnydd wedi bod yn bosibl o ganlyniad i gydweithredu brwdfrydig  Y Tîm Sbri.

Yr oedran darllen dynodedig yw 8-11, sy’n gysylltiedig ag oedran diddordeb ehangach. Mae’r aps yn cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr U.D. o’r testun a’r naratif.

Mae’r aps yn llawn gweithgareddau, gyda delweddau atmosfferig cyffrous.

Mae tynnu sylw at y testun Llinell-wrth-Linell wedi ei ystyried yn ofalus, gan ganiatáu llais telynegol unigryw’r awdur i ennill y dydd yn glywedol a gweledol i sicrhau yr effaith orau.

Gellir iaith a brawddegau gramadegol eu dadansoddi a’u hymgorffori o fewn cynlluniau gwersi amrywiol.

Mae llu o nodweddion rhyngweithiol a phriodol eraill wedi eu llunio’n ofalus er mwyn darparu profiad hynod o hawdd i’w ddefnyddio.

Mae’r rhain yn cynnwys ystyriaethau arbennig ar gyfer plant ag anghenion arbennig.

Mae’r aps yn cynnwys adran addysg bwrpasol sy’n cyflwyno’r 13 o gymeriadau a’u plotiau cartref.

Tynnir sylw at fap o wlad bell Y Gornel Gudd a’i thirnodau thematig a phensaernïol, sy’n gysylltiedig â chwricwla.

Mae canllawiau arbennig ar gyfer darparwyr addysg yn caniatáu cynllunio gwersi ar draws y cwricwlwm. Maent yn cwmpasu ystod eang o themâu a phynciau.

Amlinellir y rhain yn yr adrannau CYSYNIAD ac ADDYSGWYR ar y ddewislen gwefan ac yn yr aps.

CERDDORIAETH:

Cafodd Y DDAWNS SBRI© ei chomisiynu gan Darren Adams ar gyfer menter y Sbridion a gellir ei chlywed ar y wefan ac yn yr aps.

Cedwir pob hawl. 

FIDEOS

Gweler casgliad o aps rhagarweiniol sy’n cyflwyno’r Sbridion ar y ddewislen =yma=

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply