Y SBRIDION – Aps Addysgol Cymraeg iOS ar gyfer yr iPad

 

             

                                                                                  

Dyma ddolennau i aps Y Sbridion/ The Flitlits ar iTunes:

 

Dolennau/UE:

THE FUNNY FAIR/ MIRI YN Y FFAIR: https://itunes.apple.com/gb/app/the-funny-fair/id815547838?mt=8
A FERRY TO AIRY/ YR YNYS AER: https://itunes.apple.com/gb/app/a-ferry-to-airy/id798598364?mt=8
A SHINE SHOW SHOCK/ Y SIOE SGLEIN: https://itunes.apple.com/gb/app/a-shine-show-shock/id811207311?mt=8
BWNDEL 1: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/y-sbridion/id989369721?mt=8
BWNDEL 2: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/the-flitlits/id977654171?mt=8

 

Dolennau/UD:

THE FUNNY FAIR: https://itunes.apple.com/us/app/the-funny-fair/id815547838?ls=1&mt=8
A FERRY TO AIRY:  https://itunes.apple.com/us/app/a-ferry-to-airy/id798598364?ls=1&mt=8
A SHINE SHOW SHOCK: https://itunes.apple.com/us/app/a-shine-show-shock/id811207311?ls=1&mt=8
 

 

 

app1-welsh

 

app2-welsh

 

app3-welsh

 

Mae cyfres APS iOS addysgol Y SBRIDION yn darparu ffyrdd hwyliog i fwynhau anturiaethau’r cymeriadau yn eu cartref arallfydol.

Mae’r awdur/crëwr cysyniadau, Eiry Rees Thomas, yn cyflwyno’r Sbridion i’r oes ddigidol drwy gefnogaeth Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru.

Mae’r cynnydd wedi bod yn bosibl o ganlyniad i gydweithredu brwdfrydig  Y TÎM SBRI.

Yr oedran darllen dynodedig yw 8-11, sy’n gysylltiedig ag oedran diddordeb ehangach. Mae’r aps yn cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr U.D. o’r testun a’r naratif.

Mae’r aps yn llawn gweithgareddau, gyda delweddau atmosfferig cyffrous.

Mae tynnu sylw at y testun LLINELL-WRTH-LINELL wedi ei ystyried yn ofalus, gan ganiatáu llais telynegol unigryw’r awdur i ennill y dydd yn glywedol a gweledol i gael yr effaith orau.

Gellir IAITH a BRAWDDEGAU GRAMADEGOL eu dadansoddi a’u hymgorffori o fewn cyfleoedd CYNLLUNIO GWERSI amrywiol.

Mae llu o nodweddion RHYNGWEITHIOL a phriodol eraill wedi eu llunio’n ofalus er mwyn darparu profiad hynod o hawdd i’w ddefnyddio.

Mae’r rhain yn cynnwys ystyriaethau arbennig ar gyfer plant ag anghenion arbennig.

Mae’r aps yn cario ADRAN ADDYSG bwrpasol sy’n cyflwyno’r 13 o GYMERIADAU a’u PLOTIAU CARTREF cysylltiedig.

Tynnir sylw at FAP o wlad bell Y GORNEL GUDD a’i THIRNODAU thematig a phensaernïol sy’n gysylltiedig â chwricwla.

Mae CANLLAWIAU arbennig ar gyfer darparwyr addysg yn caniatáu CYNLLUNIO GWERSI AR DRAWS Y CWRICWLWM. Maent yn cwmpasu ystod eang o themâu a phynciau.

Amlinellir y rhain yn adrannau Y SBRIDION ac ADDYSGWYR ar y ddewislen gwefan uchod ac yn yr aps.

Cafodd fersiynau print Llyfr 1 o’r gyfres/ MIRI YN Y FFAIR/ THE FUNNY FAIR/ opsiynau IAITH GYNTAF ac AIL IAITH/ eu comisiynu, ac maent ar werth gan John Catt Educational Ltd.

CERDDORIAETH:

Cafodd Y DDAWNS SBRI ei chomisiynu gan Darren Adams ar gyfer menter y Sbridion a gellir ei chlywed ar y wefan ac yn yr aps.

Ⓒ Cedwir pob hawl. 

FIDEOS

Gweler casgliad o aps rhagarweiniol sy’n cyflwyno’r Sbridion ar y ddewislen =yma=

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply