‘Y Sbridion’ – Ap Addysgol iOS 3 – Y Sioe Sglein

Bydd Ap 1 yn rhad ac am ddim i’w lwytho i lawr yn RHYNGWLADOL, gyda Aps 2 a 3 yn costio 69c yn hytrach na’r pris arferol, sef £2.99 o’2 22ain tan 27ain o Ebrill 2014 dros gyfnod o hyrwyddo.

 

SU1S2 S11 S12

Mae’r stori hon yn llawn syndod ac yn dwyn y teitl, Y SIOE SGLEIN.

Mae’n canfod DIGRI PWT yn plotio a chynllunio yn ei gartref ar y PLOT STRANC.

A fydd modur meddwl Digri, sy’n eistedd o dan ei wallt, yn ei helpu i ennill Seren y Sêr yn Y Sioe Sglein?

A fydd esgidiau arogli Doctor Tec yn canfod cliwiau?

Oes gan bryfed gyfrinachau yn eu sachau?

Efallai y bydd yr ap yn rhannu atebion ym MHWLL POS y PLOT DOT ac ym MHABELL GRWCA’r PLOT HUDOL.

Beth os fydd camp yn dechrau’n gynhyrfus wrth i Sbridyn droelli mewn niwlen hudolus?

Daeth yr ap yma a THÎM SBRI ynghyd ar gyfer y cyfarfod trosi syniadau cyntaf ym mhencadlys y Sbridion, sef Chaos Trend Cyf., yn Fforest Fach, Cymru.

Gwnaethom sylweddoli yn fuan bod DIGRI PWT yn cymryd cyfrifoldeb am y gweithrediadau gyda’i wialen ffidlan.

Neidiodd y stori o’r dudalen i’r sgrin diolch i arlunydd, James Field, a sgiliau’r gwneuthurwyr hud, sef y rhaglennwyr doniol.