‘Y Sbridion’ – Ap addysgol iOS 2 – Yr Ynys Aer

Bydd Ap 1 yn rhad ac am ddim i’w lwytho i lawr yn RHYNGWLADOL, gyda Aps 2 a 3 yn costio 69c yn hytrach na’r pris arferol, sef £2.99 o’2 22ain tan 27ain o Ebrill 2014 dros gyfnod o hyrwyddo.

 

S5Su3S4 S8

Mae’r stori gyffrous, dan y teitl YR YNYS AER, yn dilyn DIGRI PWT ar daith annisgwyl rhyfeddol.

Beth sydd y tu hwnt i’r GWAGLE erchyll?

A wnaeff ewythr Digri, sef DOCTOR TEC, freuddwydio am ‘Syniad Twp y Dydd’ newydd ym MHWLL POS y PLOT DOT?

Mae TIC CLIC-CLIC, ysgolor T.G. y Pwll Pos mor boeth o dan ei goler? Ond mae’r pryfyn, Tic, heb goler!  Gwneud synnwyr? Efallai. . . pan ddaw’r amser.

Ar y dudalen hon, byddwch yn gweld detholiad o frasluniau  James Field, y darlunydd ar gyfer cyfres Y Sbridion. Arweiniodd y rhain at y darluniau terfynol sydd yn ymddangos yn Aps y Sbridion a’r llyfrau fydd yn dilyn.

Bu’r delweddau bob amser yn creu cyffro mewn cyfarfodydd y Tîm Sbri wrth gydweithio ar yr aps. Cafodd llawer iawn o syniadau ac awgrymiadau eu harchwilio a’u hail-archwilio dros de a choffi diddiwedd. Efallai bod pennaeth cŵl Chaos Trend Ltd., Darren Adams, a’r rhaglennwyr Ian, John, Tim ac Ellis, ynghyd â James, yn Sbridion anrhydeddol!

Mae gan James ddiddordeb arbennig mewn dinosoriaid, fel y gwelwch ar ei wefan, sydd hefyd yn dangos natur amrywiol ei bortffolio. Mae James, bellach, yn byw ym Mhontyberem, sy’n ffinio pentref Y Tymbl, lle treuliodd yr awdur, Eiry Rees Thomas, ei phlentyndod. Treuliodd James beth amser yn y coleg yn astudio o dan gyfarwyddyd brawd Eiry, sef caligraffydd a cherflunydd, Ieuan Rees. Mae’r Sbridion mor hapus i gael eu darlunio artist mor ddoniol a thalentog.

Invalid Displayed Gallery