Y Sbridion – Ap addysgol iOS 2 – Yr Ynys Aer

 

Mae ‘Yr Ynys Aer’ yn ymddangos fel Ap 2 allan o gyfres Y Sbridion/ The Flitlits ar yr App Store drwy’r dolenni canlynol: 

 

A Ferry To Airy/ Yr Ynys Aer: https://itunes.apple.com/gb/app/a-ferry-to-airy/id798598364?mt=8

Bwndel 1: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/y-sbridion/id989369721?mt=8

Bwndel 2: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/the-flitlits/id977654171?mt=8

 

S5Su3S4 S8

Mae stori gyffrous YR YNYS AER yn dilyn y cymeriad Digri Pwt ar daith annisgwyl a rhyfeddol.

Beth sy’n cuddio yn y Gwagle erchyll?

A wnaiff Doctor Tec freuddwydio am ‘Syniad Dwl y Dydd’ newydd yn y Pwll Pos/ Plot Dot?

Pam fod y pryfyn Tic Clic-Clic, ysgolor y Pwll Pos, mor boeth o dan ei goler? 

Mae’r darluniau uchod, gan James Field, yn ymddangos yn yr ap ac o fewn llyfrau cysylltiedig sydd i ddod.

Creodd ddarluniau James gyffro yng nghyfarfodydd y Tîm Sbri. Cafodd llawer o syniadau eu harchwilio a’u hail-archwilio dros de a choffi diddiwedd. 

Mae gan James ddiddordeb arbennig mewn dinosoriaid, fel y gwelwch ar ei wefan, sydd hefyd yn dangos natur amrywiol ei bortffolio. Mae James, bellach, yn byw ym Mhontyberem, sy’n ffinio Y Tymbl, pentref geni’r awdur, Eiry Rees Thomas.

Dyma ddetholiad o frasluniau James â chyfarwyddiadau:

Comments are closed.