Y Sbridion – Ap Addysgol iOS 1 – Miri yn y Ffair

Mae ‘Miri Yn Y Ffair’ yn ymddangos fel Ap 1 allan o gyfres Y Sbridion/The Flitlits ar yr App Store drwy’r dolenni canlynol: 

 
The Funny Fair/ Miri Yn Y Ffair: https://itunes.apple.com/gb/app/the-funny-fair/id815547838?mt=8

Bwndel 1: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/y-sbridion/id989369721?mt=8

Bwndel 2: https://itunes.apple.com/gb/app-bundle/the-flitlits/id977654171?mt=8

 

photo S2S3 S4

Mae’r stori ddoniol hon, sy’n dwyn y teitl MIRI YN Y FFAIR, yn canfod Digri Pwt yn cynllwynio a breuddwydio.

A allai hyn arwain at syndodau?

A fydd gwialen ffidlan gyfrwys Digri yn ei arwain ef tuag at, neu’n ei helpu ef allan, o drwbl?

Pwy sy’n chwyddo lan fel swigen syn ar ôl teimlo allan o siâp wrth edrych mewn drych hudolus?

Beth achosa’r neidr Migi Mog i rannu cynllun cyfrwys ar ôl cysgu ym mag sbïo ryfedd Blodni Mod.

Mae adroddwr ifanc arbennig yn darparu atebion. Da iawn, Sam! Mae’r adroddwyr eraill yn arddangos eu doniau dwyieithog hefyd.

Efallai bod y darluniau uchod, o waith y darlunydd James Field, yn rhannu cliwiau pellach.

Gwnaeth James a thîm rhaglenwyr Chaos Trend fwynhau’r her o ddod â hwyl ffair i’r sgrin yn fawr.

Aethant i mewn i ysbryd y diwrnod arbennig yn Y Gornel Gudd. Buon nhw’n gweithio yn eithriadol o galed i greu golygfeydd atmosfferig a seiniau sy’n eich gwahodd i ddilyn hwyl y ffair yn y Plot Hudol.

Gwna’r Belen Beniog wrth y Stondin Simsan archebu tocynnau ar gyfer y rhai ohonoch mewn rhes drefnus.

Ond cadwch yn glir o seinydd y Belen Beniog…

 

Comments are closed.