‘Y Sbridion ‘ – Ap Addysgol iOS 1 – Miri yn y Ffair

Bydd Ap 1 yn rhad ac am ddim i’w lwytho i lawr yn RHYNGWLADOL, gyda Aps 2 a 3 yn costio 69c yn hytrach na’r pris arferol, sef £2.99 o’r 22ain tan 27ain o Ebrill 2014 ar gyfer cyfnod hyrwyddo.

 

photo S2S3 S4

Mae’r stori ddoniol hon, sy’n dwyn y teitl MIRI YN Y FFAIR, yn canfod DIGRI PWT yn cynllwynio a breuddwydio.

A allai hyn arwain at syndodau?

A fydd gwialen ffidlan gyfrwys Digri yn ei arwain ef tuag at, neu’n ei helpu ef allan, o drwbl?

Pwy sy’n chwyddo lan fel swigen syn ar ôl teimlo allan o siâp wrth edrych mewn drych hudolus?

Beth sy’n achosu Migi Mog nadreddog i rannu cynllun cyfrwys ar ôl cysgu ym mag Sbïo ryfedd BLODNI MOD.

Mae adroddwr ifanc arbennig yn darparu atebion. Da iawn, Sam! Mae’r adroddwyr eraill yn arddangos eu doniau dwyieithog hefyd.

Efallai bod y detholiad o ddelweddau isod, o waith James Field, yn rhannu cliwiau pellach.

Mae James a thîm rhaglenwyr arbennig Chaos Trend Cyf. wedi mwynhau’r her o ddod â hwyl y ffair i’r sgrin.

Aethant i mewn i ysbryd y diwrnod arbennig yn Y GORNEL GUDD. Buon nhw’n gweithio yn eithriadol o galed i greu golygfeydd atmosfferig a seiniau sy’n eich gwahodd i ddilyn hwyl y ffair yn y PLOT HUDOL.

Gwna’r Belen Beniog wrth Stondin Simsan archebu tocynnau ar gyfer y rhai ohonoch mewn rhes drefnus.

Ond cadwch yn glir o seinydd y Belen Beniog…