Y Plot Pwyso, Y Llecyn Gwall a Llyn Lili’r Dŵr

Aeth y Sbridion i lan y môr,
gyda hwyl a sbri mewn stôr.

Ar y diwrnod hynod ferw,
gwnaeth grŵp rhyfedd dynnu sylw.

Chwiwgwn oeddent o bell ynys.
Methodd y Sbridion syn a datrys
pam i’r Chwiwgwn dieithr ddewis
ymweld o bell heb eu bicinis.

Cartref y Chwiwgwn yw Pig-i-Mewn. Dyma ynys
â siâp tebyg iawn i dwndis.

Roed y Chwiwgwn yn gobeithio
treulio amser yn synhwyro
sut i wneud Y Gornel Gudd yn well.
Byddai hyn fel chwarae gwyddbwyll.

“Ble mae eich mannau gwerth-i-ddim?”
holodd y Chwiwgwn braidd yn llym.
“Rhaid mynd ati er mwyn newid
popeth sydd yn hyll neu’n ddryslyd.”

“Gall y Chwiwgwn ddwyn holl syndod
y creigiau!” poenodd y Sbridion gyda chryndod.
“Ar ôl y dryswch a’r trybini,
heb hanes fyddent nac un stori!”

“Rhaid i’r LLECYN GWALL ddiflannu!”
meddai’r Chwiwgwn. “Wedi hynny,
ar ôl i’r gwallau fynd i ffwrdd,
bydd PLOT PWYSO’n le da i gwrdd.”

“Y Llecyn Gwall sy’n fan i feddwl,”
meddai’r Sbridion. “Yno, pan fydd trwbl,
medrwn droi syniadau drosodd –
syniadau clir a rhai sy’n anodd.”

Bydd Sbridion Y Gornel Gudd yn siŵr
o dyrru at LYN LILI’R DŴR.

Maent yn chwarae â dolffiniaid
sy’n ymweld â’r llyn o’r môr mewn heidiau.

Wrth i’r creaduriaid glecian,
maent yn rhannu serch yn ddiddan.

Wedi cau ond un o’u llygaid,
bydd y llygad arall, yn ddi-baid,
o hyd yn effro ac yn edrych
fan hyn, fan draw, yn graff a mynych.

Un hanner o’u meddyliau’n unig
ar y tro sy’n cysgu’n ddiddig.

Medrant, felly, chwarae’n gyson
drwy’r holl ddydd a thrwy’r noson.

 

No comments yet.

Leave a Reply