Y Plot Hudol, Y Rheilen Falwen a’r Babell Grwca

Bydd y Sbridion yn heidio i’r PLOT HUDOL
er mwyn cynnal sioeau bywiol.

Mae rhai yn ddwl a rhai’n neilluol
ond, fel rheol, mae’r sioeau’n ddoniol.

Ar y plot mae’r BABELL GRWCA
sy’n cynnig llwyfan i bob drama.

Y sêr sy’n goleuo’r safle hwnnw
yw Sol-Ffa, Llon, Chwim a Gloyw.

Mae Gorsaf Plot Poeth ar safle isel,
lle bydd trenau yn ymadael
er mwyn cyrraedd y safle uchaf,
sef Gorsaf Hudol, a’r stop olaf.

Bydd y trên yn dringo’i fyny
a disgyn eto’n syth, heb oedi.

Bydd hyn wrth drafod cylchdro crwm
yn llawn egni, hwyl a bwrlwm.

Ar brydiau, bydd y trên yn cludo
grwpiau ar ôl iddynt ddringo
bannau uchel y Plot Hudol.
Bydd rhai yn crwydro yn hamddenol.

Mae’r Plot Hudol yn rhyfeddol
gyda bannau sy’n ddewinol.

Wrth i’r RHEILEN FALWEN hwtio,
bydd hyn yn helpu teithwyr coll i ffeindio
llwybrau sy’n igam-ogamu
tua stopiau’r trên, gan droelli.

O’r Orsaf Hudol, i’r chwith o’r rheilen,
mae holltau mawr yn llyncu’r heulwen.

I’r dde, mae’r môr yn siglo’n donnog –
golygfa arall gwyr ardderchog.

No comments yet.

Leave a Reply