Y Llyfrau

Y Sbridion- Llyfrau Print, Digidol a Sain i ddod

 

Mae gwaith ar y gweill yn ystod 2018 i greu cyfres o lyfrau print, digidol a sain Y Sbridion fel argraffiadau Cymraeg a Saesneg y DU a’r UD.

Crëwyd y gyfres i bontio’r rhaniad rhwng llyfrau lluniau a nofelau pennod cynnar.

Teitl y Gyfres: Y Sbridion

Bydd y teitlau’n cynnig opsiynau ar gyfer Darllen â Chymorth a Darllen Hyderus gan gynnwys darluniau addas ar gyfer yr oedran gan arlunydd gwobrwyol, James Field.

Bydd yr opsiynau Darllen â Chymorth yn cynnwys geirfa ar bob tudalen.

Bydd y catalog yn cynnwys:

  • Cyfres o storïau byrion sy’n cyflwyno cymeriadau swreal Y Sbridion a lleoliad arall-fydol, Y Gornel Gudd
  • Cyfres o storïau antur wedi’i darlunio’n llawn
  • Llyfr canllaw i Addysgwyr

Cefnogir y pecyn gan:

  • Gyfres o aps iOS ar gyfer y iPad / ar gael ar y App Store
  • Cynlluniau gwersi wedi’u targedu, sy’n gysylltiedig â’r cymeriadau, eu plotiau cartref a’r tirnodau a ddangosir ar y map
  • Adnoddau dosbarth
  •  

Mae’r delweddau isod yn dangos y teitlau Saesneg a fydd yn gwbl gydnaws â’r argraffiadau Cymreig

 

Arweinlyfr / Argraffiadau Print a Digidol

Straeon Byr Rhagarweiniol / Argraffiadau Print a Digidol / Darllen â Chymorth
Straeon Byr Rhagarweiniol / Argraffiadau Print a Digidol / Ar gyfer Darllenwyr Hyderus

Stori Antur / Miri Yn Y Ffair/ Argraffiadau Print a Digidol / Darllen â Chymorth

  

Stori Antur / Miri Yn Y Ffair/ Argraffiadau Print a Digidol / Ar gyfer Darllenwyr Hyderus

  

Stori Antur / Yr Ynys Aer/ Argraffiadau Print a Digidol / Darllen â Chymorth

  

Stori Antur / Yr Ynys Aer/ Argraffiadau Print a Digidol / Ar gyfer Darllenwyr Hyderus

  

Stori Antur / Y Sioe Sglein/ Argraffiadau Print a Digidol / Darllen â Chymorth

  

Stori Antur / Y Sioe Sglein/ Argraffiadau Print a Digidol / Ar gyfer Darllenwyr Hyderus

  

 

 
 
 

 

 

Comments are closed.