Y Lawnt Shigwdo

Carousel,-Shake-a-Leg-Green900x600Bydd gwenau’r Sbridion yn disgleirio
wrth arnofio i’r LAWNT SHIGWDO.

Plant sy’n chwarae yno mwy na neb,
weithiau’n gyfrwys ac weithiau’n deg.

Eu hoff gemau yw ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’.
Rhaid eu chwarae heb ddim cafflo.

Ar eu marciau, gwna’r plant eu gorau
i atal twyllo, camau a gwallau.

Mae ‘Pwyllo’ yn galw am rewi’n sydyn.
Rhaid yw ymddwyn a, chyn cychwyn,
gwrando yn astud iawn ar siffrwd
clwstwr o allweddi sgerbwd.

Rhaid i’r rhai sy’n rhewi’n olaf
gael eu cyfri mas yn gyntaf.

Yn ystod ‘Siglo’, nodir amserau
a chedwir rhif o holl sigladau’r
criw o ffrindiau mewn deg eiliad.
Rhaid gwneud hynny heb gamsyniad.

Gêm boblogaidd iawn yw ‘Ffugio’.
Wedi seibiant ‘yfed a bwydo’,
mae’r ffrindiau’n dweud storïau rhyfedd
wrth iddynt ddadlau ar eu heistedd.

Mae rhai o’r storïau da yn wir
ond bydd eraill yn anghywir.

Rhaid i’r ffrindiau benderfynu
os yw stori’n dda i’w chredu.

“Fedra’i ruthro’n glou a mentrus,”
fentrodd un ffrind, “fel cart rasys.”
Chwarddodd pawb wrth iddo ddweud
bod hyn tu mewn i gart, heb symud.

Mae’r gêm ‘pêl-loyw’ yn anturus
a rhaid ei chwarae’n chwim a medrus.

Bydd timoedd chwym yn awyr-forio
wrth i rhwydau ffoi a gwyro
er mwyn dianc rhag y bêl o hyd
i atal cais rhag dilyn ergyd.

No comments yet.

Leave a Reply