Y Doctor Tec, TIc Clic-Clic, Y Plot Dot a’r Pwll Pos

Sbridyn hoffus yw’r Doctor Teclyn,
neu DOCTOR TEC, yn fwy cyffredin.

Cyfaill eithaf clên yw hwn
sydd yn gryno ac yn grwn.

Mae e’n siglo rownd fel ynys
wedi ei greu o falws melys.

Gwyddonydd yw ef o PLOT DOT.
Mae ei dŷ tan ddaear fel pot
wedi ei gloddio mas o glai.
Yno, mae labordy blêr a stordai.

PWLL POS ydyw enw’i drigfan.
Unwaith, roedd yn byw mewn caban
uwchben y pwll, gerllaw Cwrs Caled.
Mae hwn yn safle mwy agored.

Mae’r Plot Dot yn eithaf crwn
a’r plot technoleg gwych yw hwn.

Ar feddwl Tec, byth a beunydd,
mae ‘Syniad Dwl y Dydd’, heb lonydd …
syniadau dwl, syniadau rhyfedd
a syniadau sydd heb ddod i’w diwedd.

Un tro, ar fore llonydd, llwyd,
ysgydwodd Doctor Tec ei rwyd.

Neidiodd bryfyn bach yn rhydd
a throi yn gymar rhwng y pridd.

TIC CLIC-CLIC yw enw’r cymar
sydd yn bryfyn mor, mor glyfar.

Dylai Tic fod yn fwy moesgar
am gael ei ysgwyd mas o’i garchar.

Ond roedd e newydd roi cwtsh olaf
i’w chwaer fach, sef Bitw Bela.

Bob dydd, bydd Tic yn sôn am Bela
gyda’i bysedd bychan, crwca.

Efallai y daw hi ‘nôl rhyw adeg.
Pryd hynny, bydd ei brawd yn rhedeg
er mwyn ei chwtsio a’i chroesawu.
Yna, bydd y ddau yn dathlu.

Mae Tic yn glyfar ar ei gyfrifiadur
ond mae heb wddf na choler clasur.

Dro ‘nôl, pan oedd yn ddim ond lleuen,
dysgodd sut i glicio llygoden.

Tra bo’r doctor yn breuddwydio,
bwyta, yfed ac anghofio,
bydd Tic Clic-Clic yn swnian posau
y tu fas i’w du fewn ar brydiau.

Bydd Tic yn gwau heb help patrymau
gyda gwlân sy’n llenwi stordai.

Meddylia’n daer wrth wau, gwau, gwau
am ei chwaer, gan dywallt dagrau.

No comments yet.

Leave a Reply