Y Clawdd Cafflo a’r Grisiau Aer

Carousel,-Muddle-Maze-and-Air-Stairs900x600Mae CLAWDD CAFFLO’r Gornel Gudd
dan niwlen binc byth a beunydd.

Ceidwad y clawdd yw Chwinci Winc
sy’n chwibanu fel ji-binc.

Mae Sbridion Y Gornel Gudd yn barnu
bod Chwinci’n llercian a chysgodi.

Nid yw’r Sbridion wedi ei gwrdd,
gweld ei wyneb cudd na’i gyffwrdd.

Bydd Chwinci Winc yn gosod carped,
a gwledd fawr hyfryd er mwyn torri syched
a bwydo partïon crand Brenhinol.
Mae’r bwydydd iach yn wir ragorol.

Un her Frenhinol mor anaddas
oedd i fynd drwy’r clawdd heb gymorth cwmpas.

Sbonciodd y Frenhines Bren ymlaen
wrth i’r Brenin Gem ymlacio ar faen.

Tu hwnt i’r cloddiau dyrys, uchel,
cyrhaeddodd y frenhines lwybr dirgel.

Gwelodd y brenin mewn ‘sgidiau rholio
gyda chlwyd yn agos ato.

Chwalodd Brenin Gem y glwyd gul
gan achosi twrw mawr a helbul.

Ceisiodd rolio i ben ysgol.
Nid yw hynny yn arferol!

Mae’r GRISIAU AER YN dringo’n uchel
heb fod ymhell o blot Cwm Awel.
Yntau lan-i-lawr neu lawr-i-lan,
saif y grisiau yn eu hunfan.

No comments yet.

Leave a Reply