Y Brenin Gem, Y Frenhines Bren Ddi-Glem a’r Plot Gwych

Carousel,-Plum-Plo900x600wtYn Y Gornel Gudd mae palas.
Mae’r cartre’n debyg iawn i syrcas
oherwydd miri’r FRENHINES BREN
a’i gwr serchog, y BRENIN GEM.

Mae eu tywysoges fach, sef Haden,
mor chwim a stwrllyd ag awyren.

Safle’r palas yw’r PLOT GWYCH
sy’n eistedd gerllaw plot bach, sych.

Bydd y Seren Loyw yn llifo
pwerau rhyfedd. Mae’r rhain yn lliwio
gemau’r brenin a chreu dwndwr.
Mae’r gemau gwych o fewn Twr Pentwr.

Swydd un em bwysig ydyw cofio
i rannu pwer i anghofio.

Gwisg y brenin yr em mewn coron.
Mae e o hyd yn ddigon bodlon
i dreulio amser rhydd yn crwydro,
bwyta, synio a breuddwydio.

O fewn safle’r Palas Penwan,
mae yna barot gwych yn gwichian.

Enw’r parot gwych yw Horas.
Mae e’n ffefryn yn y palas.

Mae ganddo fodrwy sydd yn symbol
o aderyn gwir Frenhinol.

Mae’r fodrwy loyw yn rhagorol
ond mae modrwyau’r Brenin Gem yn hudol.

‘Cyfrinach’ yw hoff air y brenin.
Mae ei gyfaill yr aderyn
yn hoffi rhannu pob cyfrinach
gyda’r brenin a chreu cawlach.

Dywed Horas pob cyfrinach
wrth y gweision a’r holl grachach.

Ond drwy rannu’r rhain, yn bendant,
bydd hyn yn arbed costau cludiant.

Mae Bren Ddi-Glem yn peri bwrlwm
fel mellten, mewn esgidiau trwm-bwm.

Fel brenhines, mae’n rhy drwstan
gan daro mewn i bawb fel taran.

Pan dasgodd Bren yn syth drwy bwll,
suddodd ei throed i mewn i dwll.

“Rwy’n dewis gwisgo un galosh,”
meddai Bren Ddi-Glem. “Splish, splosh!
Dim ond un galosh sydd angen. Does dim galw
am un ar gyfer sialens dda Cwng-Ffw.”

No comments yet.

Leave a Reply