Fideos

 

Mae’r FIDEO ysgol beilot islaw yn amlinellu llwyddiant ysgubol menter Y SBRIDION/ THE FLITLITS yn Ysgol Gynradd Palmerston, Y Barri/Cyfrwng Saesneg.

Diolch mawr i’r disgyblion, staff a’r rhieni am eu cydweithrediad brwdfrydig a’u gwaith caled. Gyda diolch arbennig ar gyfer y cyfarwyddyd a’r mentora parhaus gan athrawes a chydlynydd llythrennedd, Melody Jones:

 

 

FIDEO RHAGARWEINIOL/CYMRAEG/ SAESNEG/SAESNEG YR UD:

 

 

FIDEO HYRWYDDO’R SBRIDION/THE FLITLITS:

 

FIDEO ESBONIADOL:

     

AP HYRWYDDO/ MIRI YN Y FFAIR:

 

 

AP HYRWYDDO/ YR YNYS AER:

 

 

AP HYRWYDDO/ Y SIOE SGLEIN:

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply