Fideos

Mae hon yn FIDEO ysgol beilot / Cyfrwng Saesneg, sy’n dangos llwyddiant menter Y SBRIDION/ THE FLITLITS yn Ysgol Gynradd Palmerston, Y Barri.

Diolch i’r disgyblion, staff a rhieni am eu cydweithrediad brwdfrydig a’u gwaith caled. Gyda diolch arbennig ar gyfer y cyfarwyddyd a’r mentora parhaus gan athrawes a chydlynydd llythrennedd, Melody Jones

FIDEO RHAGARWEINIOL/CYMRAEG/ SAESNEG/SAESNEG YR UD

FIDEO HYRWYDDO’R SBRIDION/THE FLITLITS

FIDEO ESBONIADOL 
 


ApHyrwyddo/ Miri Yn Y Ffair

Ap Hyrwyddo/ Yr Ynys Aer:

Ap Hyrwyddo/ Y Sioe Sglein: