Cerddoriaeth

 Y Ddawns Sbri

 

Cyfansoddwyd Y DDAWNS SBRI i osod naws ar gyfer y storïau ac i wahodd cefnogwyr y Sbridion i ganu, actio a dawnsio.

Mae’r Sbridion yn eich gwahodd i fwynhau’r profiad ac i rannu fideos eich dehongliadau a fydd yn cael croeso cynnes.

Efallai bydd Tic Clic-Clic ar gael, ar gais, i chwarae band un-dyn.

Mae’r DDAWNS SBRI© yn hawlfraint i Darren Adams.

Cedwir pob hawl.

 

No comments yet.

Leave a Reply