Y Tîm Sbri

Awdur/ Crëwr Cysyniadau: Eiry Rees Thomas

Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru          

Darluniau: James Field

Dylunio a Rhaglennu’r aps: Cwmni Chaos Trend 

Cyfieithu: Iwan Rhys, gyda Eiry Rees Thomas

Cynghorydd Cymraeg Ail Iaith: Jo Knell

Cyfansoddwr/ Y Ddawns Sbri: Darren Adams Ⓒ

Adroddwyr:

Cymraeg; Noni Lewis, Geraint Pickard, Sam North, Colin Thomas

Saesneg: Noni Lewis, Geraint Pickard, Sam North, Colin Thomas

Saesneg yr U.D.:Denis Campbell, Jann Seal, Tim Luther Lewis, Paul Seal, Sam North

Technegwyr Sain: Ian Mason, Stiwdios CBAC, Caerdydd a Darren Adams, Chaos Trend

Gwefan: Chas Shaw, Cardiff Web Design

Gyda diolch arbennig i’r ysgolion, disgyblion a’r staff canlynol ar gyfer asesu a gwaith peilot:

Ysgol Palmerston, Y Barri, Bro Morgannwg:

Cyn brifathro: Mr Mark Middlemiss

Athrawes / Cyd-gysylltydd Llythrennedd: Melody Jones

Athrawes: Sarah Cason

Staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanedeyrn, Caerdydd:

Athrawon: Lisa Jopson ac Ian James

Ysgol JESS, Dubai:

Dirprwy Bennaeth/F a CA1: Elizabeth Robinson

Cyd-gysylltydd Llythrennedd: Sian Scott-Wilson

 

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply