Y Tîm Sbri

Awdur: Eiry Rees Thomas

Darluniau: James Field

Dylunio a Rhaglennu’r aps: Chaos Trend Ltd.

Gemau cerdyn mathemateg: Paul Godding

Cyfieithu: Iwan Rhys, gyda Eiry Rees Thomas

Cyfansoddwr/ Y DDAWNS SBRI: Darren Adams

Adroddwyr:

Cymraeg; Noni Lewis, Geraint Pickard, Sam North, Colin Thomas

Saesneg: Noni LewisGeraint Pickard, Sam North, Colin Thomas

Saesneg yr U.D.: Denis Campbell, Jann Seal, Tim Luther Lewis, Paul Seal, Sam North

Technegwyr Sain: Ian Mason, Stiwdios CBAC, Caerdydd a Darren Adams, Chaos Trend Ltd.

Gwefan: Chas Shaw, Cardiff Web Design

Gyda diolch arbennig i’r ysgolion, disgyblion a’r staff canlynol ar gyfer asesu a gwaith peilot:

Ysgol Palmerston, Y Barri, Bro Morgannwg:

Prifathro: Mr Mark Middlemiss

Athrawes / Cyd-gysylltydd Llythrennedd, Melody Jones

Athrawes, Sarah Cason

Staff a disgyblion Ysgol Gynradd Llanedeyrn, Caerdydd:

Athrawon, Lisa Jopson ac Ian James

Ysgol JESS, Dubai:

F a CA1 Dirprwy Bennaeth, Elizabeth Robinson

Cyd-gysylltydd Llythrennedd, Sian Scott-Wilson