Sgwâr Siâr

Pan fydd stŵr yn Y Gornel Gudd,
bydd rhai o’r Sbridion yn anufudd.

Bydd eraill yn dewis cwrdd yn gyflym
ar SGWÂR SIÂR, yn ôl pob awgrym.

Daw maer y wlad, sef Mr Mod,
i’w cwrdd ar frys a heb wrthod.

Cyn hir, daw Brenin Gem o’r palas
wedi crwydro tipyn o gwmpas.

Un tro, bu helynt mawr ym Mhalas Penwan.
Roedd Parot Horas wedi hedfan!

“Dewch o hyd iddo’n syth!” meddai’r brenin.
“Does neb all gymryd lle’r aderyn.
Rhannwch yr hanes drwy’r holl dir.
Rhaid i’r neges fod yn glir.”

Caewyd pob drws a chwiliwyd pob nyth.
Roedd panig ym mhobman yn Y Gornel Gudd.

Sibrydodd y Sbridion o fewn Sgwâr Siâr.
Cyn hir, roedd y lle fel tipyn o ffair.

Daeth trwyn i droelli fan hyn, fan draw
drwy’r heulwen wresog, gwynt a’r glaw.

Mae’r trwyn yn perthyn i Madam Conc,
a throdd i fyny gyda sbonc.

Nid oes cyfrinach na wyr amdano.
Ar brydiau, mae’r trwyn ar sbring yn canu a bloeddio.

No comments yet.

Leave a Reply