Plotiau a Thirnodau’r Gornel Gudd a Chwricwla

 

Y Sêr Sol-Ffa, Gloyw, Chwim a Llon/ Y Cysgodion Tywyll

Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig

Plot Stranc / Tŷ Sbri Digri Pwt

Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio

Plot Hudol / Y Babel Grwca / Rheilen Falwen

Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth

Plot Dot / Pwll Pos

Technoleg Gwybodaeth / Gwyddoniaeth / Dyfeisio / Llyfrgellyddiaeth / Gwaith Coed

Plot Crand / Plasty’r Maer/ Ffos y Nos

Dinasyddiaeth / Gweinyddiaeth / Gwyddoniaeth Amffibiaidd

Plot Swanc / Clociau Dau ap Dau

Deuoliaeth a Hanes, fel y’i cynrychiolir gan y clociau ac amser ar y map/ fasiwn / gwisgo i fyny

Plot Plannu / Fferm Lwc-Dda

Garddwriaeth / Hwsmonaeth / Lles Anifeiliaid

Plot Blot / Pluen y Plwyf

Bioleg / Hinsoddeg

Plot Gwych / Palas Penwan

Materion Cyfansoddiadol / Astudiaethau Coederddi

Plot Plwc / Magnetau

Ffiseg / Magneteg

Cwm Awel / Y Ddysgl Gais

Dirgelwch / Natur / Meddygaeth Lysieuol

Plot Poeth / Y Môr Siglo / Y Creigiau Syn

Gwyddoniaeth Morwrol / Bioleg Môr / Addysg ABCh

 

Plot Pîn/ Corn Pîn Hir

Coedwigaeth / Adareg / Cerddoriaeth

Plot Pwyso / Llecyn Gwall / Llyn Lili’r Dŵr – gyda dolffiniaid sy’n ymweld

Addysg ABCh / Gwyddoniaeth Dŵr

Lawnt Shigwdo / Rhwydau Pêl-Loyw

Chwarae / Gweithgareddau y tu allan / Gemau – yn cynnwys Pêl-Loyw ar wib a gemau ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’ / Dysgu am byst gôl symudol

Clawdd Cafflo

Astudiaethau Pensaernïaeth / Astudiaethau Geometregol / Dryswch

Llong Asgellog, Sonig

Morwriaeth / Llongwriaeth / Cerddoroldeb

 

Nodweddion Topograffig ar y map, megis:

  • Y Creigiau Syn
  • Heol Rhyfeddol
  • Clawdd Caflo
  • Plot Pwyso
  • Llecyn Gwall
  • Sgwâr Siâr
  • Ffin Hudol
  • Rhyd Bwdlyd
  • Pwll Pos
  • Plot Hudol

 Ⓒ Eiry Rees Thomas/ Cedwir Pob Hawl

Llwytho’r canllaw fel .pdf

 

No comments yet.

Leave a Reply