Morli Mot a’r Plot Poeth, Y Môr Siglo a’r Creigiau Syn

Carousel,-Hot-Plot900x600wYn yr haf, y Sbridion ânt am dro
i nofio, hwylio ac anturio.

Y PLOT POETH yw y lle cyfarfod
ger Y CREIGIAU SYN a’r tywod.

Mae’r MÔR SIGLO’n rolio’n wych gerllaw
gyda’i donnau di-ben-draw.

Eistedda MORLI MOT yn dawel
i edrych tuag at y gorwel.

Teimla gryndod syn y creigiau
lle bydd e’n meddwl ar adegau.

Morwyr yw ei deulu mawr
sydd yn codi gyda’r wawr.

Mae Morli’n nabod cyfrinachau
y môr, yr ogofâu a’r creigiau.

Gwêl donnau’r môr yn creu patrymau
ar y tywod a’r tywynnau.

Bydd Morli’n clywed gwersi’r tonnau
drwy gragen dlos o ben y creigiau.

Er nad yw Morli’n clywed yn glir,
mae’n teimlo cryndod ar hyd y tir.

Gwisg bâr o esgidiau pan fydd rhaid
ond â thraed noeth, yn ddi-baid,
bydd Morli’n canfod bod pob cryndod
yn rhannu ffeithiau gwych a hynod.

Mae darllen gwefusau yn helpu Morli
ond ar adegau, bydd e’n hoffi
eistedd ar Y Creigiau Syn
i wylio’r môr cyn casglu cregyn.

Y Rheilen Falwen dreilia heibio
gan gludo, pwffio, crwydro a hwffio.

Bydd y trên yn dringo i fyny
a disgyn eto’n syth, heb oedi.

Mae Morli’n nabod pob symudiad
a darllen trwbl o fewn eiliad.

Dywed wrth yr orsaf-feistr
pan fydd hap yn y canoldir.

No comments yet.

Leave a Reply