Madam Conc, Cwm Awel a’r Ddysgl Gais

Tu hwnt i’r Gwagle a’r Môr Siglo,
roedd Y Gornel Gudd yn blodeuo.

Casglodd merch fach o GWM AWEL
ddail o loriau’r cymoedd isel.

Ymysg ei ffrindiau oedd planhigion,
creaduriaid ac awelon.

Chwarddai gyda gwenyn geg-fawr
gan ddefnyddio’r haul fel oriawr.

Tyfodd y ferch fach yn ddinam
nes ennill y teitl o Natur Fam.

Mae’n gwisgo dillad glân a gwlanog
a mesen rhwng ei gwddf a’i stumog.

Mae’n ateb i’r enw MADAM CONC
ac mae’n ddynes ddiddig, sionc.

Ei enw cywir sydd yn ddirgel
ac wedi ei guddio mewn rhyw gornel.

Tra’n ferch fach, gwnaeth ferwi stiwiau
er mwyn gwella poen a briwiau.

Plannai hadau yn y pridd
a dysgodd i arnofio’n rhydd.

Rhyw ddydd, arnofiodd gyda’r gwenyn,
a gwelodd DDYSGL GAIS ar frigyn.

Nid oedd gan y ferch fach awydd
i geisio am ddoliau a dillad newydd.

Breuddwydiai am arogl hyfryd rhosyn
a modrwy i’w bawd fyddai’n sgleinio fel glöyn.

Taflodd y gwpan sbring o’i fola
a neidiodd o amgylch fel broga dros fwa.

Heb wneud ymdrech i ddiflannu na dianc,
setlodd y sbring ar drwyn y ferch ifanc.

Mae’r sbring ar drwyn Madam Conc o hyd,
lle mae’n berffaith hapus a chlud.

Mae’n hoff o sboncio ar draws y lle
ac actio’n fusneslyd brynhawn, nos a bore.

Mae gan y ddynes, Madam Conc,
bêl o’r enw’r Belen Glonc.

Ffrind arall Madam yw’r Gloch Glec-Clec
sydd â thafod enfawr a cheg.

Bydd Madam, y Belen Glonc a’r gloch
yn ymuno weithiau i ganu’n groch.

Gwyliant yn garcus dros y Sbridion,
os yn fusneslyd ond yn gyson.

No comments yet.

Leave a Reply