Heti Bwm-Bwm, Y Plot Plannu a’r Ffrwd Frwd

Carousel,-Bloom-Plot900x450Mae HETI BWM-BWM yn siriol a chlên
ond yn mynd o chwith weithiau wrth droi i’r dde.

Petai gan Heti ddannedd gosod,
byddai rhai fel aur a rhai’n fwy hynod.

Golyga hynny ei bod hi’n garedig
ond hefyd yn ddewr a braidd yn fentrus.

Mae’n uchel ei llais ac yn hoffi canu,
tipyn fel tant wedi plygu a thorri.

Fel rheol, mae’n frwnt wrth ganu sol-ffa.
FFERM yw ei chartref o’r enw LWC-DDA.

Mae ei golwg yn frith fel clwstwr o dda
mewn gêm rygbi malwod o amgylch y cae.

Mae fferm y Bwm-Bwms ar safle’r PLOT PLANNU.
Yma, mae blodau prydferth yn tyfu.

Ceffylau sy’n trotian a defaid sy’n pori,
a rhai anifeiliaid sy’n llawn o ddireidi.

Mae’r anifeiliaid yn holliach a diddig
o achos gofal mor garedig.

Mae’r FFRWD FRWD yn llifo ger y cynefin
gan swyno’r Sbridion gyda’i chwerthin.

Bydd dyfrgwn yn nofio yn y dŵr,
gyda’u gwichian yn creu cymaint o stŵr.

Mae Heti yn dysgu iddynt driciau
fel fflip-fflops, rolio rownd a ffliciau.

Edrycha’r dyfrgwn ar hetiau Heti,
a’u hwynebau sy’n gwenu a gwgu.

No comments yet.

Leave a Reply