Gemau Pos Rhifedd

 

Mae gwaith ar y gweill yn ystod 2018 i gwblhau cyfres dwyieithog o Gemau Pos Rhifedd pleserus a heriol Y Sbridion/ The Flitlits

Mae’r darluniau isod yn tynnu sylw at y 4 pecyn pos cyntaf / fersiwn Saesneg.

Bydd y pecynau Cymraeg yn dwyn y teitl:

Posau Tic …

 

Mae Tic Clic-Clic yn dymuno pob lwc i’r chwaraewr o’r Pwll Pos, Plot Dot, Y Gornel Gudd

Nod y posau yw gwella sgiliau rhifedd a llythrennedd plant 8-11 oed ac maent yn addas i gynulleidfa un neu ragor o chwaraewyr.

 

 

    

 

 

 

 

 

Comments are closed.