Digri Pwt, Y Plot Stranc a Thŷ Sbri Digri

 

Ni fydd DIGRI PWT yn stopio
 chwarae triciau a chynllunio.
 
Ei hoff ddillad yw ei het a'i wasgod.
 Mae'r esgidiau am ei draed fel llygod.
 
Mae'r modur meddwl o dan het Digri
 yn pwyso, synnu a phendroni.
 
Pan fydd syniadau'r gwalch yn hwylio,
 mae'n holi ble fydd popeth coll yn cuddio.
 
Weithiau, bydd y llanc yn llercian,
 yn aml gyda'i wialen ffidlan.
 
Pan fydd ei driciau yn rhy heini,
 rhaid iddo eistedd ar fat arafu.
 
Fel Sbridyn, mae Digi yn arnofio.
 Mae hyn fel math o awyr-forio.
 
Fry uwchben Y Gornel Gudd,
 gwêl ei DŶ SBRI, y coed a'r dolydd.
 
Ar PLOT STRANC mae cartref Digri.
 Mae ei deulu yn llawn miri,
 heblaw am Priflyn, y mab hyn.
 Sieff yw e sydd bron yn ddyn.
 
Enw Mistar Pwt yw Cerflyn,
 sy'n beiriannydd ac yn adyn.
 
Mae ganddo wraig o'r enw Smoten,
 er ei bod hi'n dal fel brwynen.
 
Brawd Mistar Pwt yw'r Doctor Teclyn,
 neu Doctor Tec. Mae e yn ffefryn
 gan ei nai drwg, Digri Pwt.
 Mae cartref Doctor Tec fel cwt.
 
Mae'r cartref, o dan Blot Dot, heb gornel.
 Pwll Pos yw enw'r cartref isel.
 
Mae Digri'n hoffi treulio amser
 gyda'i Ewythr Tec a'i gymar.
 
Tic Cic-Clic yw'r cymar hwnnw,
 sydd yn bryfyn clyfar, bitw.
No comments yet.

Leave a Reply