Dau ap Dau, Y Plot Swanc a Chlociau Dau

Carousel,-Swank-Plot900x600welshMae DAU ap Dau yn hoff o ffasiwn
a gwisgo’n grand. Yn ei opiniwn,
mae hyn mor bwysig â phopeth dwbl.
Ond nid yw Dau yn hoff o drwbl.

Mae’n casglu dillad o bob stondin
a thwtio rhai sy’n rhy gyffredin.

Teimla Dau yn saff o hyd
o fewn plygion ei glogynnau clyd.

Wrth i glogyn lapio amdano,
bydd Dau ap Dau yn siwr o gofio
am y storïau sydd yn cuddio
o fewn y dillad crand amdano.

Mae ganddo gwrlyn gwallt ardderchog
sy’n cymryd rhyw ddwy awr i’w thrafod.

Bydd bysedd clociau Dau ap Dau
yn dangos dau o’r gloch o hyd, heb ddadlau.

Ar PLOT SWANC mae cartref Dau
ac mae ei dy yn llawn addurnau.

Ei ddau gi da yw Snap ac Eto,
er nad yw’r un yn cnoi na snapio.

Mae’n rhannu cartref â’i rhieni
a’r ddau gi da sy’n rhan o’r teulu.

Pan wnaeth Dau a neidr gwrdd,
rhedodd Dau ap Dau i ffwrdd.

Mae gan GLOCIAU DAU ddwy law.
Roedd y neidr heb un, a chafodd Dau fraw.

“Sut allai hynny fod yn wir?” pendronodd.
Roedd derbyn rhywbeth felly’n anodd.

Wedi bwyta swper blasus,
aeff Dau a’r cŵn am dro yn hapus.

Bydd un peth ar ôl i’w wneud –
troi bysedd ei ddau gloc i’r funud.

No comments yet.

Leave a Reply