Archive | Storïau

Carousel-Bloom-Plot900x450

Heti Bwm-Bwm, Y Plot Plannu a’r Ffrwd Frwd

Mae HETI BWM-BWM yn siriol a chlên ond yn mynd o chwith weithiau wrth droi i’r dde. Petai gan Heti ddannedd gosod, byddai rhai fel aur a rhai’n fwy hynod. Golyga hynny ei bod hi’n garedig ond hefyd yn ddewr a braidd yn fentrus. Mae’n uchel ei llais ac yn hoffi canu, tipyn fel tant […]

Continue Reading 0
Carousel-Muddle-Maze-and-Air-Stairs900x600

Y Clawdd Cafflo a’r Grisiau Aer

Mae CLAWDD CAFFLO’r Gornel Gudd dan niwlen binc byth a beunydd. Ceidwad y clawdd yw Chwinci Winc sy’n chwibanu fel ji-binc. Mae Sbridion Y Gornel Gudd yn barnu bod Chwinci’n llercian a chysgodi. Nid yw’r Sbridion wedi ei gwrdd, gweld ei wyneb cudd na’i gyffwrdd. Bydd Chwinci Winc yn gosod carped, a gwledd fawr hyfryd […]

Continue Reading 0
Carousel-Wonder-Plot900x600

Y Plot Hudol, Y Rheilen Falwen a’r Babell Grwca

Bydd y Sbridion yn heidio i’r PLOT HUDOL er mwyn cynnal sioeau bywiol. Mae rhai yn ddwl a rhai’n neilluol ond, fel rheol, mae’r sioeau’n ddoniol. Ar y plot mae’r BABELL GRWCA sy’n cynnig llwyfan i bob drama. Y sêr sy’n goleuo’r safle hwnnw yw Sol-Ffa, Llon, Chwim a Gloyw. Mae Gorsaf Plot Poeth ar […]

Continue Reading 0
Carousel-Ponder-Plot-2900x600

Y Plot Pwyso, Y Llecyn Gwall a Llyn Lili’r Dŵr

Aeth y Sbridion i lan y môr, gyda hwyl a sbri mewn stôr. Ar y diwrnod hynod ferw, gwnaeth grŵp rhyfedd dynnu sylw. Chwiwgwn oeddent o bell ynys. Methodd y Sbridion syn a datrys pam i’r Chwiwgwn dieithr ddewis ymweld o bell heb eu bicinis. Cartref y Chwiwgwn yw Pig-i-Mewn. Dyma ynys â siâp tebyg iawn […]

Continue Reading 0
Sêr

Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll

  Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll   Tu hwnt i’r Gwagle a’r Môr Siglo, roedd Y Gornel Gudd ar fin deffro.   Gwenodd sêr ar yr olygfa, sef Gloyw, Llon, Chwim A Sol-Ffa.   Dychmygwch linc sy’n caniatáu i chi wylio’r wlad drwy’r cymylau.   Sbïwch drwy’r Cysgodion Tywyll, heibio’r Gwagle a’i greaduriaid erchyll.   […]

Continue Reading 0
Carousel-Shake-a-Leg-Green900x600

Y Lawnt Shigwdo

Bydd gwenau’r Sbridion yn disgleirio wrth arnofio i’r LAWNT SHIGWDO. Plant sy’n chwarae yno mwy na neb, weithiau’n gyfrwys ac weithiau’n deg. Eu hoff gemau yw ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’. Rhaid eu chwarae heb ddim cafflo. Ar eu marciau, gwna’r plant eu gorau i atal twyllo, camau a gwallau. Mae ‘Pwyllo’ yn galw am rewi’n […]

Continue Reading 0
Share Square

Sgwâr Siâr

Pan fydd stŵr yn Y Gornel Gudd, bydd rhai o’r Sbridion yn anufudd. Bydd eraill yn dewis cwrdd yn gyflym ar SGWÂR SIÂR, yn ôl pob awgrym. Daw maer y wlad, sef Mr Mod, i’w cwrdd ar frys a heb wrthod. Cyn hir, daw Brenin Gem o’r palas wedi crwydro tipyn o gwmpas. Un tro, […]

Continue Reading 0