Archive | Storïau

Carousel-Prank-Plot900x600welsh 2

Digri Pwt, Y Plot Stranc a Thŷ Sbri Digri

  Ni fydd DIGRI PWT yn stopio chwarae triciau a chynllunio.   Ei hoff ddillad yw ei het a’i wasgod. Mae’r esgidiau am ei draed fel llygod.   Mae’r modur meddwl o dan het Digri yn pwyso, synnu a phendroni.   Pan fydd syniadau’r gwalch yn hwylio, mae’n holi ble fydd popeth coll yn cuddio. […]

Continue Reading 0
Carousel-Grand-Plot900x600-1

Blodni Mod, Y Plot Crand a FFos y Nos

  Mae cysgodion tywyll iawn yn agos i’r Gornel Gudd ger FFOS y NOS. Mae’r ffos yn ffinio Cwr y Cysgod. Yn Ffos y Nos, mae brogaod hynod … brogaod hardd, brogaod rhyfedd gyda streipiau, gwallt a bysedd. Mae’r brogaod, ‘Clecs’ a ‘Bola’, yn clustfeinio a busnesa. Trefnodd ffrind mawr i’r brogaod ddiwrnod pwysig ‘Sbonc […]

Continue Reading 0
Carousel-Swank-Plot900x600welsh

Dau ap Dau, Y Plot Swanc a Chlociau Dau

Mae DAU ap Dau yn hoff o ffasiwn a gwisgo’n grand. Yn ei opiniwn, mae hyn mor bwysig â phopeth dwbl. Ond nid yw Dau yn hoff o drwbl. Mae’n casglu dillad o bob stondin a thwtio rhai sy’n rhy gyffredin. Teimla Dau yn saff o hyd o fewn plygion ei glogynnau clyd. Wrth i […]

Continue Reading 0
Carousel-Plum-Plo900x600wt

Y Brenin Gem, Y Frenhines Bren Ddi-Glem a’r Plot Gwych

Yn Y Gornel Gudd mae palas. Mae’r cartre’n debyg iawn i syrcas oherwydd miri’r FRENHINES BREN a’i gwr serchog, y BRENIN GEM. Mae eu tywysoges fach, sef Haden, mor chwim a stwrllyd ag awyren. Safle’r palas yw’r PLOT GWYCH sy’n eistedd gerllaw plot bach, sych. Bydd y Seren Loyw yn llifo pwerau rhyfedd. Mae’r rhain […]

Continue Reading 0
Carousel-Pine-Plot900x600welsh

Bw Casw, Y Plot Pîn a’r Corn Pîn Hir

Mae adran yn Y Gornel Gudd sy’n hynod o goediog, o’r enw PLOT PÎN. Yma, ger cartref BW BASW, yn llawn miri, mae adar rhyfedd, gwych yn canu. Mae’r ffrindiau pluog yn trilio’n ardderchog, ac eraill yn drilio â’u pigau bach miniog. Seren Sol-Ffa sy’n tiwnio’r Plot Pîn a thrydar llon y criciaid, pob un. […]

Continue Reading 0
Carousel-Pull-Plot900x600welsh

Estyn Ymestyn, Y Plot Plwc a’i Fagnet

Ar PLOT PLWC mae cartref tylwyth sydd yn hyblyg iawn ac ystwyth. Mae’r plot, sy’n hir ac yn FAGNETIG, yn siwtio’r tylwyth YMESTYN elastig. Maent yn gwisgo dillad slac sydd wedi eu gwnïo gyda thacs allan o linynnau rwber yn arbennig ar eu cyfer. Nid oes gan y teulu feltiau, unrhyw ddillad tynn na byclau. […]

Continue Reading 0
Carousel-Gale-Vale900x600

Madam Conc, Cwm Awel a’r Ddysgl Gais

Tu hwnt i’r Gwagle a’r Môr Siglo, roedd Y Gornel Gudd yn blodeuo. Casglodd merch fach o GWM AWEL ddail o loriau’r cymoedd isel. Ymysg ei ffrindiau oedd planhigion, creaduriaid ac awelon. Chwarddai gyda gwenyn geg-fawr gan ddefnyddio’r haul fel oriawr. Tyfodd y ferch fach yn ddinam nes ennill y teitl o Natur Fam. Mae’n […]

Continue Reading 0
Carousel-Blot-Plot900x600

Bwng Ysbwng, Y Plot Blot a Phluen y Plwyf

PLOT BLOT yw cartref BWNG YSBWNG. Aelod o’r Tylwyth Gwlych yw hwn. Cyrhaeddodd y teulu o Dir-y-Glaw lle mae’n wlyb yn ddi-ben-draw. Edrycha bobl Tir-y Glaw am ynys lle mae pelydrau poeth yn tywys gwres i wenu ar y tir. Mae glaw o hyd yn wlyb, mae’n wir. Mae’r seren Sol-Ffa yn tiwnio’u safle ac […]

Continue Reading 0