Archive | Newyddion

Awdur Eiry Rees Thomas wedi ei henwebu gan Imagiread ymhlith rhestr ‘Women Who Write’ / Mawrth 2018

Mawrth 2018: Awdur Eiry Rees Thomas wedi’i henwebu  gan Imagiread ymhlith ei rhestr, ‘Women Who Write’ Mae athroniaeth Imagiread wedi’i ‘wreiddio yn y gred bod profiadau rhyngweithiol cadarnhaol gyda llythrennedd trwy blentyndod cynnar ac i’r blynyddoedd academaidd yn bwysig o ran gwerthoedd addysgol cryf. Yn Imagiread, rydym yn addasu cyfarwyddiadau llythrennedd ar gyfer dysgwr chwilfrydig heddiw. Rydym […]

Continue Reading 0

Y Sbridion/ The Flitlits/ Erthyglau, Mehefin 2017

Diolch i ‘Moms With Apps Daily News’, ‘The Educational Apps Daily News’ ac i’r ‘SanDiego CUE’ am gynnwys erthygl am The Flitlits/ Y Sbridion gan addysgwr profiadol, JoBooth fel y gwelir yma: https://playful-living.com/?p=1185 Mae Jo Booth OTR / L wedi bod yn Therapydd Galwedigaethol ers dros 35 mlynedd, ac ar hyn o bryd yn ymarferydd yn […]

Continue Reading 0

Rhaglen Ardystio Teachers With Apps

  Mobile devices have been making in-roads into the learning space since their debut. The mobile tablet, especially, will continue to progress to the head of the class. To salute this ongoing trend, we aim to acknowledge and commend outstanding apps and app developers in the education app industry that go above and beyond excellent. […]

Continue Reading 0

Y Sbridion/ Trelar/ Aps ar gyfer yr iPad/

Fel  Y Tim Sbri rydym yn falch iawn o gyflwyno rhagolwg o Aps y Sbridion/ The Flitlits. Gyda diolch i Ian Malsbury, cwmni Chaos Trend am gasglu’r darluniau, testun a’r lleisio. Mae’r trelar yn cynnig trosolwg o’r fersiynau/ Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr UD o’r aps. =Cliciwch Yma i weld y Trelar=   Dyfyniadau:     […]

Continue Reading 0