Archive | Addysgwyr

Canllaw Addysgol Y Sbridion

    Canllaw yw hwn sy’n cynnig ffyrdd y gall cysyniad Y SBRIDION gael ei addasu gan ddarparwyr addysg ar gyfer cyd-destunau penodol eu rhaglenni. Mae’n gwahodd hyfforddwyr cyrsiau i mewn ac allan o amgylchedd yr ystafell ddosbarth i adnabod yr adrannau o’r canllaw sy’n ymwneud yn fwyaf agos at y cyrsiau y maent yn […]

Continue Reading 0

Cymeriadau’r Sbridion

  Mae cymeriadau swreal Y SBRIDION yn gwibio ac yn arnofio’n rhydd, sydd yn cyfleu ymdeimlad o symudiad a rhyddid. Mae hyn yn cynnig barn aderyn llygad iddynt ar eu cartrefi, eu cydgymeriadau a’r tirnodau a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yn ategu hiwmor a llif yr iaith. Mae rhyngweithio yn allweddol a chanolog […]

Continue Reading 0

Plotiau a Thirnodau’r Gornel Gudd a Chwricwla

  Y Sêr Sol-Ffa, Gloyw, Chwim a Llon/ Y Cysgodion Tywyll Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig Plot Stranc / Tŷ Sbri Digri Pwt Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio Plot Hudol / Y Babel Grwca / Rheilen Falwen Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth Plot Dot / Pwll Pos Technoleg Gwybodaeth / […]

Continue Reading 0