Archive | Addysgwyr

Canllaw Addysgol

Canllaw yw hwn sy’n cynnig ffyrdd y gall cysyniad Y SBRIDION gael ei addasu gan ddarparwyr addysg ar gyfer cyd-destunau penodol eu rhaglenni. Mae’n gwahodd hyfforddwyr cyrsiau i mewn ac allan o amgylchedd yr ystafell ddosbarth i adnabod yr adrannau o’r canllaw sy’n ymwneud yn fwyaf agos at y cyrsiau y maent yn eu haddysgu. […]

Continue Reading Comments

Cymeriadau’r Sbridion

Mae cymeriadau swreal Y SBRIDION yn gwibio ac yn arnofio’n rhydd, sy’n cyfleu ymdeimlad o ryddid a symudiad. Mae hyn yn cynnig barn aderyn llygad iddynt ar eu cartrefi, eu cydgymeriadau a’r tirnodau a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yn ategu hiwmor a llif yr iaith. Mae rhyngweithio yn allweddol a chanolog i ethos […]

Continue Reading Comments

Plotiau a Thirnodau’r Gornel Gudd a Chwricwla

  Y SÊR SOL-FfA, GLOYW, CHWIM A LLON / Y CYSGODION TYWYLL Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig   PLOT STRANC / TŶ SBRI DIGRI PWT Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio   PLOT HUDOL / Y BABELL GRWCA / RHEILEN FALWEN Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth   PLOT DOT / PWLL […]

Continue Reading Comments