Bwng Ysbwng, Y Plot Blot a Phluen y Plwyf

PLOT BLOT yw cartref BWNG YSBWNG.
Aelod o’r Tylwyth Gwlych yw hwn.

Cyrhaeddodd y teulu o Dir-y-Glaw
lle mae’n wlyb yn ddi-ben-draw.

Edrycha bobl Tir-y Glaw am ynys
lle mae pelydrau poeth yn tywys
gwres i wenu ar y tir.
Mae glaw o hyd yn wlyb, mae’n wir.

Mae’r seren Sol-Ffa yn tiwnio’u safle
ac yn ei swyno ar bob cyfle.

Wedi cyrraedd hanner dydd,
bydd cloch y seren yn canu’n rhydd.

Pryd hynny, bydd y Tylwyth yn llafarganu,
tra bod ymbarelau’n troelli
ac yn codi uwch o’u pennau
cyn troi rownd a rownd fel sgriwiau.

Wrth hwylio drwy’r Lagŵn Trybini,
gwelant olau’r Lleuad Droelli.

Mae’r Lleuad Droelli yn pweru
allwedd loyw sydd yn  helpu
llongau’r Tylwyth trwy’r Môr Siglo
pan fyddant ar eu teithiau’n hwylio.

Hwyliodd Tylwyth Gwlych Y Gornel Gudd
o Dir-y-Glaw ar LONG SONIG un dydd.
Penderfynodd y teulu setlo
ar dir Plot Blot, sy’n safle sugno.

Mae’r safle sych yn helpu’r tylwyth
sydd yn chwyddo lan mor ystwyth
bob tro y bydd hi’n bwrw glaw,
neu pan fydd lleithder, hyd yn oed, gerllaw.

Bob dydd, bydd y Tylwyth Gwlych
yn darllen PLUEN y PLWYF, sy’n wych.
Math rhyfedd iawn o faromedr
yw hwn ar golofn sydd â chanol lledr.

Wrth i’r bluen hyfryd droelli,
bydd yn gwegian ac yn plygu.

Os yw’r bluen yn llaith, bydd y tylwyth yn chwyddo.
Os yw’r bluen yn wlyb, maen nhw’n tyfu a thyfu eto.

Maen nhw’n chwyddo’n od fel swigod syn.
Ond dim ond am ryw hyn a hyn.

Bwng yw capten tîm bêl-loyw
‘Y Gwenyn Gwlych’, sy’n griw reit groyw.

Hoffai’r tîm fod yn bencampwyr
drwy chwarae’n gampus ac yn gywir.

 

No comments yet.

Leave a Reply