Bw Casw, Y Plot Pîn a’r Corn Pîn Hir

Carousel,-Pine-Plot900x600welshMae adran yn Y Gornel Gudd
sy’n hynod o goediog, o’r enw PLOT PÎN.

Yma, ger cartref BW BASW, yn llawn miri,
mae adar rhyfedd, gwych yn canu.

Mae’r ffrindiau pluog yn trilio’n ardderchog,
ac eraill yn drilio â’u pigau bach miniog.

Seren Sol-Ffa sy’n tiwnio’r Plot Pîn
a thrydar llon y criciaid, pob un.

Mae Bw yn canu corn hir a fu ganddi
ers y diwrnod y cafodd ei geni.

Ymuna gantorion y coed â’r miwsig
efo llyffantod â’u crawcian rhythmig.

Bydd seiniau yn suo yn yr awel
wedi i’r gwyntoedd droi yn dawel.

Weithiau, bydd gwyntoedd oer yn chwythu
tan fod esgyrn neiniau yn rhewi.

Mae sbectol Bw – rhai coch, glas a golau
yn ei helpu i adnabod siapiau.

Mae cartref Bw Casw a’i mam ddiddan
ymysg y ffrindiau pluog sy’n hofran.

Er nad yw Bw yn gweld yn glir,
mae’n deall swn creaduriaid, yn wir.

Mae’ clywed caniad pob aderyn
a’r awelon, ymhlith y gwenyn.

Rhyw ddydd, wrth ganu ei CHORN PÎN HIR,
clywodd stŵr ger darn o dir.

Nodiodd gleber aderyn newydd
oedd yn fflapio ei adenydd.

“Tw-whit-tw-cw,” meddai Bw. “Pwy wyt ti?”
“Tw-whit i ti,” oedd yr ateb. “Ar fy nhaith rwyf fi.
Gaf i aros yma am dipyn
ac efallai rhannu chwerthin?”

“Croeso!” gwenodd Bw yn fuan.
“Ai Horas wyt ti o Balas Penwan?”

“Ie’n wir,” oedd ateb Horas.
“Mae coed mor wych i’w gweld o gwmpas.
Rwy’n teimlo’n unig mwy na chlyfar.
Nid oes cyfaill gen i ymhlith yr adar. …

…“Rwy’n hoffi byw ym Mhalas Penwan
ymhlith jocian, clecs a chlebran.
Ond gwelaf eisiau gwmni’r adar
ac ymuno gyda’u clochdar.”

“Fe gei di nyth,” dywedodd Bw.
“Rwy’n addo hynny ar fy llw.
Bydd yn nyth i ti yn unig
ac fe fydd hi’n glyd a diddig.”

No comments yet.

Leave a Reply