Blodni Mod, Y Plot Crand a FFos y Nos

 

Mae cysgodion tywyll iawn yn agos
i’r Gornel Gudd ger FFOS y NOS.

Mae’r ffos yn ffinio Cwr y Cysgod.
Yn Ffos y Nos, mae brogaod hynod …
brogaod hardd, brogaod rhyfedd
gyda streipiau, gwallt a bysedd.

Mae’r brogaod, ‘Clecs’ a ‘Bola’,
yn clustfeinio a busnesa.

Trefnodd ffrind mawr i’r brogaod
ddiwrnod pwysig ‘Sbonc a Syndod’.

Enw’r ffrind yw BLODNI MOD
ac mae pawb yn ei hadnabod.

Nod Blodni oedd i godi arian
i oleuo Ffos y Nos yn fuan.

Tad Blodni Mod yw maer y wlad
ac mae ganddo lawer gradd.

Bydd y maer yn chwarae polo
gyda’i fab sy’n hoffi bloeddio.

Enw’r mab yw Twrw Mod.
Mae’n hoffi clod ei fam a maldod.

Hoffai fod yn gerddor enwog
er gwaethaf bod yn globyn diog.

Nid yw e’n hoff o Migi Mog,
sef neidr swci lithrig, donnog.

Mae Migi’n gwarchod ei ffrind, Blodni.
Yn aml, bydd e’n troi a throelli
allan o fag sbïo Blodni.
Un hoff yw Migi o seboni.

Edrycha Migi Mog yn ddoniol
gyda’i fwstas du a monocl.

Bydd Migi’n teimlo yn reit cwl
yn ei ddici-bô. Braidd fel penbwl,
nid oes traed na breichiau ganddo
ond, fel y Sbridion, gall arnofio.

“Mae Blodni o’r Plot Crand yn berffaith
ac yn haeddu pob canmoliaeth!”
medd Migi Mog wrth wylio drosti.
Yna, bydd yn cyrlio’n ôl i gysgu.

No comments yet.

Leave a Reply