Author Archive | chas

Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll

  Y Sêr a’r Cysgodion Tywyll   Tu hwnt i’r Gwagle a’r Môr Siglo, roedd Y Gornel Gudd ar fin deffro.   Gwenodd sêr ar yr olygfa, sef Gloyw, Llon, Chwim A Sol-Ffa.   Dychmygwch linc sy’n caniatáu i chi wylio’r wlad drwy’r cymylau.   Sbïwch drwy’r Cysgodion Tywyll, heibio’r Gwagle a’i greaduriaid erchyll.   […]

Continue Reading 0

Digri Pwt, Y Plot Stranc a Thŷ Sbri Digri

  Digri Pwt, Y Plot Stranc a Thŷ Sbri Digri   Ni fydd DIGRI PWT yn stopio chwarae triciau a chynllunio.   Ei hoff ddillad yw ei het a’i wasgod. Mae’r esgidiau am ei draed fel llygod.   Mae’r modur meddwl o dan het Digri yn pwyso, synnu a phendroni.   Pan fydd syniadau’r gwalch […]

Continue Reading 0

Heti Bwm-Bwm, Y Plot Plannu a’r Ffrwd Frwd

Mae HETI BWM-BWM yn siriol a chlên ond yn mynd o chwith weithiau wrth droi i’r dde. Petai gan Heti ddannedd gosod, byddai rhai fel aur a rhai’n fwy hynod. Golyga hynny ei bod hi’n garedig ond hefyd yn ddewr a braidd yn fentrus. Mae’n uchel ei llais ac yn hoffi canu, tipyn fel tant […]

Continue Reading 0

Y Clawdd Cafflo a’r Grisiau Aer

Mae CLAWDD CAFFLO’r Gornel Gudd dan niwlen binc byth a beunydd. Ceidwad y clawdd yw Chwinci Winc sy’n chwibanu fel ji-binc. Mae Sbridion Y Gornel Gudd yn barnu bod Chwinci’n llercian a chysgodi. Nid yw’r Sbridion wedi ei gwrdd, gweld ei wyneb cudd na’i gyffwrdd. Bydd Chwinci Winc yn gosod carped, a gwledd fawr hyfryd […]

Continue Reading 0

Blodni Mod, Y Plot Crand a FFos y Nos

Mae cysgodion tywyll iawn yn agos i’r Gornel Gudd ger FFOS y NOS. Mae’r ffos yn ffinio Cwr y Cysgod. Yn Ffos y Nos, mae brogaod hynod … brogaod hardd, brogaod rhyfedd gyda streipiau, gwallt a bysedd. Mae’r brogaod, ‘Clecs’ a ‘Bola’, yn clustfeinio a busnesa. Trefnodd ffrind mawr i’r brogaod ddiwrnod pwysig ‘Sbonc a […]

Continue Reading 0

Sgwâr Siâr

Pan fydd stŵr yn Y Gornel Gudd, bydd rhai o’r Sbridion yn anufudd. Bydd eraill yn dewis cwrdd yn gyflym ar SGWÂR SIÂR, yn ôl pob awgrym. Daw maer y wlad, sef Mr Mod, i’w cwrdd ar frys a heb wrthod. Cyn hir, daw Brenin Gem o’r palas wedi crwydro tipyn o gwmpas. Un tro, […]

Continue Reading 0

Y Brenin Gem, Y Frenhines Bren Ddi-Glem a’r Plot Gwych

Yn Y Gornel Gudd mae palas. Mae’r cartre’n debyg iawn i syrcas oherwydd miri’r FRENHINES BREN a’i gwr serchog, y BRENIN GEM. Mae eu tywysoges fach, sef Haden, mor chwim a stwrllyd ag awyren. Safle’r palas yw’r PLOT GWYCH sy’n eistedd gerllaw plot bach, sych. Bydd y Seren Loyw yn llifo pwerau rhyfedd. Mae’r rhain […]

Continue Reading 0

Y Lawnt Shigwdo

Bydd gwenau’r Sbridion yn disgleirio wrth arnofio i’r LAWNT SHIGWDO. Plant sy’n chwarae yno mwy na neb, weithiau’n gyfrwys ac weithiau’n deg. Eu hoff gemau yw ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’. Rhaid eu chwarae heb ddim cafflo. Ar eu marciau, gwna’r plant eu gorau i atal twyllo, camau a gwallau. Mae ‘Pwyllo’ yn galw am rewi’n […]

Continue Reading 0