Adolygiadau/Aps Y Sbridion/The Flitlits

Mis Mai/ 2016: Mae’n gyffrous ac yn fraint bod cyfres aps Y Sbridion /The Flitlits ymysg y rhai sydd wedi eu hardystio gan Teachers With Apps. 

 

Mae rhaglen ardystio http://www.teacherswithapps.com wedi ei gynllunio i gydnabod a chanmol aps sy’n rhagorol. Mae’r bathodyn 5***ardystiedig o gymeradwyaeth yn cael ei ddyfarnu dair gwaith y flwyddyn ar gyfer aps addysgol sy’n profi’n rhagorol yn y meysydd canlynol:

  • cynnwys
  • cyflwyniad
  • gweithredu
  • profiad y defnyddiwr yn ei gyfanrwydd.

 Diolch mawr am yr adolygiad graff ganlynol gan Jo Booth/ Teachers With Apps:

The Flitlits by Eiry Rees Thomas

 

 

ADOLYGIAD 5* GAN YR EDUCATIONAL APP STORE 

Roedd yn fraint i dderbyn adolygiad 5* gan yr Educational App Store . Trafodwyd y feirniadaeth gan athrawon a dysgwyr ac mae Ap 1/ Fersiwn Saesneg/ The Funny Fair /yn awr ar ei rhestr a argymhellir ar gyfer y cwricwlwm:

Dyma’r Adolygiad: http://www.educationalappstore.com/app/keyword?keyword=The+Funny+Fair

 

Adolygiad 5*/ Argymhellir /gan Appy Mall/BEST BOOK APPS CATEGORY:

appymall.com/blog/2014/05/25/summer-fun-learning-best-book-apps

 

Y Sbridion/ Adolygiad a thaith drwy’r aps mewn Fideo / ICTtechie

Mae’r adolygiad ac arddangosiad fideo canlynol o gyfres aps Y Sbridion/The Flitlits, yn Saesneg, gan ICTtechie. Maent yn dangos y nodweddion cynhwysfawr sydd o fewn yr aps.

=CLICIWCH YMA= i weld y fideo

 

Adolygiad ‘Topp App Picks/Reviews’ gan Fun Educational Apps/ Ebrill 2014

http://www.funeducationalapps.com/2014/04/the-funny-fair-great-book-app-for-kids-aged-8-to-11.html

 

Adolygiad Cyntaf yr Aps / App News.co.uk

Diolch i appnews.co.uk am adoylgiad cyntaf aps y Sbridion. Mae’n braf ei bod wedi ystyried yr holl elfennau yn drylwyr a bod ei sylwadau mor berthnasol:

=CLICIWCH YMA= i weld yr Adolygiad

 

 

No comments yet.

Leave a Reply