Adolygiadau/Aps Y Sbridion/The Flitlits

Mis Mai/ 2016: Mae’n gyffrous ac yn fraint i ddysgu bod cyfres aps Y Sbridion /The Flitlits ymysg y rhai sydd newydd ei hardystio gan Teachers With Apps.

TWA Double

Mae rhaglen ardystio http://www.teacherswithapps.com wedi ei gynllunio i gydnabod a chanmol aps sy’n rhagorol. Mae’r bathodyn 5*****ardystiedig o gymeradwyaeth yn cael ei ddyfarnu dair gwaith y flwyddyn ar gyfer aps addysgol sy’n profi’n rhagorol yn y meysydd canlynol: cynnwys, cyflwyniad a gweithredu, yn ogystal â phrofiad y defnyddiwr yn gyfan.

Diolch hefyd am yr adolygiad graff ganlynol gan Jo Booth/ Teachers With Apps:

The Flitlits by Eiry Rees Thomas

ADOLYGIAD 5***** GAN YR EDUCATIONAL APP STORE D.U.

 

Certified_Badge

Roedd y Sbridion yn hapus iawn i dderbyn adolygiad 5* gan yr Educational App Store . Trafodwyd y feirniadaeth gan athrawon a dysgwyr ac mae Ap 1/ Fersiwn Saesneg/ The Funny Fair /yn awr ar ei rhestr a argymhellir ar gyfer y cwricwlwm.

Yr Adolygiad: http://www.educationalappstore.com/app/keyword?keyword=The+Funny+Fair

 Adolygiad 5*****/ Argymhellir /gan Appy Mall/BEST BOOK APPS CATEGORY

http://www.appymall.com/blog/2014/05/25/summer-fun-learning-best-book-apps/

Y Sbridion/ Adolygiad a thaith drwy’r aps mewn Fideo / ICTtechie

Mae’r adolygiad ac arddangosiad fideo canlynol o gyfres aps Y Sbridion/The Flitlits, yn Saesneg, gan ICTtechie. Maent yn dangos y nodweddion cynhwysfawr sydd o fewn yr aps.

=CLICIWCH YMA= i weld y fideo

Adolygiad ‘Topp App Picks/Reviews’ gan Fun Educational Apps/ Ebrill 2014

http://www.funeducationalapps.com/2014/04/the-funny-fair-great-book-app-for-kids-aged-8-to-11.html

 Adolygiad Cyntaf yr Aps / App News.co.uk

Diolch i appnews.co.uk am adoylgiad cyntaf aps y Sbridion. Mae’n braf ei bod wedi ystyried yr holl elfennau yn drylwyr a bod ei sylwadau mor berthnasol:

=CLICIWCH YMA= i weld yr Adolygiad